1. Bekendmakingen Haarlem
  2. GEMEENTEBLADGemeente Haarlem, omgevingsvergunning meldingsplichtig, Nieuwe Kruisstraat 4A 2011RP Haarlem, 0392-2023-0082235, het demonteren van het dak, verzonden 14-08-2023

Haarlem | Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Haarlem. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Haarlem valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

GEMEENTEBLADGemeente Haarlem, omgevingsvergunning meldingsplichtig, Nieuwe Kruisstraat 4A 2011RP Haarlem, 0392-2023-0082235, het demonteren van het dak, verzonden 14-08-2023

Het besluit en de bijbehorende stukken zijn uitsluitend op afspraak in te zien van maandag tot en met vrijdag van 11.00-16.00 uur en op donderdag van 11.00-20.00 uur in de publiekshal van de Raakspoort, Zijlvest 39, 2011 VB te Haarlem (hoek Zijlvest/Raaks). Voor het maken van een afspraak of voor meer informatie belt u telefoonnummer 14023.Het besluit en de bijbehorende stukken zijn uitsluitend op te vragen door te mailen naar bedrijven-omgeving@haarlem.nlHoud u bij het opvragen van stukken rekening met de termijn waarbinnen bezwaar kan worden ingediend.BezwaarUw schriftelijke en gemotiveerde bezwaarschrift tegen bovengenoemd besluit kunt u gedurende 6 weken na de dag van verzending van dit besluit richten aan: Burgemeester en wethouders van Haarlem, postbus 511, 2003 PB in Haarlem, onder vermelding van 'bezwaar' in de linkerbovenhoek. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Tevens verzoeken wij u om in het bezwaarschrift uw e-mailadres en telefoonnummer te vermelden.U kunt ook digitaal een bezwaarschrift indienen via de website van gemeente Haarlem (https://www.haarlem.nl/bezwaar-tegen-gemeentelijk-besluit). Dit vereist een elektronische handtekening (DigiD).De voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem kan op verzoek een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Het bezwaar schorst namelijk niet de werking van het besluit waartegen het is gericht.Een dergelijk verzoek om voorlopige voorziening kan worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem, sector bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR in Haarlem.

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie HaarlemStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Haarlem inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Haarlem.

Meer Bekendmakingen